step 1

Kontrollera den nuvarande installationen?

Kontrollera först om armaturen är för T5 eller T8 lysrör.

T5 T8
open or closed luminaire illustration