step 1

Има ли вашето осветително тяло стартер?

Прехода към MASTER LEDtube лампите е лесен. Първо проверете дали вашето осветително тяло има стартер? Тази илюстрация показва неговото типично местоположение в отворено или затворено осветително тяло.

Да Не
open or closed luminaire illustration